Welkom bij IPC Heuvelrug

IPC Heuvelrug biedt graag haar begeleiding, kennis, ervaring en passend onderwijs aan rondom (uitzonderlijk) hoog- en meerbegaafheid.

Hoogbegaafdheid algemeen

Een eenduidige definitie van hoogbegaafdheid bestaat nog niet, maar een van de eerste grondleggers Renzulli (1978) spreekt van hoogbegaafdheid bij een combinatie van drie dingen:

 

Wanneer een hoge intelligentie (intellectuele capaciteiten) en creatief denkvermogen (creativiteit) en taakgerichte motivatie (taakgerichtheid, doorzettingsvermogen) samenvallen en de ruimte krijgen, komt hoogbegaafdheid tot zijn recht.

 

Mönks (1985) voegde daar later aan toe om talenten tot bloei te laten komen (en lekker in je vel te zitten), ook je omgeving (gezin, school, vrienden) een belangrijke component is.  

 

Veel hoogbegaafden herkennen zich ook in een ‘hoger bewustzijn’, van zichzelf en de wereld om hen heen. Sommigen kunnen (zelf)kritisch zijn, de lat hoog leggen, een enorm rechtsvaardigheidsgevoel hebben en intens gevoelig zijn, en daardoor soms een andere blik hebben of op onbegrip stuiten bij leeftijdsgenoten.

 

Wanneer je kenmerken van hoogbegaafdheid hebt, heb je vaak een unieke kijk op de wereld. Soms heb je veel energie en kun je intens genieten. Maar door deze kenmerken, of als er op een van de bovengenoemde vlakken disbalans ontstaat, komt de meer begaafdheid niet langer op een goede manier tot uiting en kun je ook tegen bepaalde dingen aanlopen.

 

Mogelijk heb je last van faalangst, ben je aan het onderpresteren, zit je grote rechtvaardigheidsgevoel, je intensiteit of hooggevoeligheid in de weg.  Of wil je (hoogbewuste) hoofd wat gewend is complex te denken, niet stoppen met verbanden leggen of piekeren (doordat je alle mogelijke angstige gevolgen ziet). Mogelijk is vrienden (ontwikkelingsgelijken) vinden of maken lastig. Wellicht voel je je ‘anders dan anderen’ of heb je soms het gevoel dat je een ‘andere taal spreekt’. Begrijp je niet waarom anderen het niet op jouw manier doen of zien waardoor je het misschien liever zelf doet dan bijvoorbeeld samenwerkt.

 

Misschien is ‘(leren-)leren’ lastig omdat je hier eigenlijk nooit echt mee geoefend hebt. Meestal kon je vaak na goed observeren alles in 1 keer en ben je mogelijk eraan gewend geraakt ‘je leerkuil’ te ontvluchten. Wellicht wil je eerst het nut van dingen weten voordat je kan aanhaken of wil je het alleen op ‘jouw autonome manier’ doen. Of wil je alweer iets nieuws beginnen zonder het vorige af te maken.

 

Graag ga ik met je op zoek waar of waarom je ergens tegen aan loopt. Of liever gezegd, waar je je in wilt ontwikkelen of hoe je je talenten kunt inzetten om hier beter mee om te gaan. Ik geef je inzichten in waar dat vandaan kan komen (psycho-educatie). Ik ondersteun je met oefenen dat te veranderen en laat je andere manieren zien die je ook kunt proberen (metacognitie). Of we gaan op zoek naar manieren hoe je toch jouw doelen kunt bereiken binnen de systemen die er zijn (‘leren systeem-surfen’ 😉).

 

Het liefst al werkenderwijs of spelenderwijs, met leuke ( en ruimte voor samen gekozen) opdrachten op de boerderij de Veldhoeve in de Kweekkas. De Kweekkas is een speciaal gebouw om vanuit te gaan werken. Er is wel een digibord maar verder lijkt het niet op een 'schoolgebouw', er zijn o.a. zitjes en tafels of een ligbank, een veranda of een moestuintje. We hebben uitzicht op de koeien en zitten midden in de natuur, waarin we even kunnen ontladen of opladen.  

Hoe starten

Je bent welkom om de sfeer van de Kweekkas te komen proeven. Maar als dat nog te spannend is, kan ik ook eerst naar jou toe komen om kennis te maken. Aangezien autonomie ontzettend belangrijk is bij mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid gaan we eerst vooraf kennismaken en kijken of we elkaar voldoende vertrouwen om samen aan de slag te gaan. Of indien je bij een groep wilt aansluiten, onderzoeken we of de groep veilig genoeg voelt om in te kunnen werken of wanneer er een passende plek is bij een passende groep. Of er een goed gevoel ontstaat aan beide kanten waar vandaan we verder aan de slag kunnen. En omdat de Kweekkas zich op een boerderij bevindt, of we afspraken kunnen maken dat het voor iedereen veilig genoeg is. We beginnen daarom ook altijd met een (vrijblijvend) intakegesprek.

 

Verschillende mogelijkheden en aanbod

Het welbevinden van kinderen moet eerst in balans zijn om goed tot leren te kunnen komen, maar andersom hebben hoogbegaafde kinderen vaak uitdaging (en begeleiding daarbij) nodig om tot een goed welbevinden te kunnen komen. We gaan op zoek in kleine stapjes naar uitdagingen op het persoonlijke niveau en net buiten de comfortzone, waarbij (op zich niet naar het resultaat maar) vooral wordt gekeken naar het proces en de ontwikkeling t.o.v. het kind zelf.

IPC Heuvelrug biedt graag haar kennis en ervaring aan rondom (uitzonderlijk) hoog- en meer begaafdheid. In combinatie met de ruimte en de plek, mogelijkheid tot bewegen, het buiten zijn op de (prikkelarme) boerderij en letterlijk in en met de natuur, biedt dit een fijne plek om samen met deze intense mooie mensen op zoek te gaan naar wat werkt, ontwikkeling en groei.

Er zijn hiervoor daarom ook verschillende mogelijkheden zoals individuele begeleiding Begeleiding of Peergroepen buiten schooltijd. Er is een bovenschoolse plusklas ‘1 dag in de week school voor ontwikkelingsgelijken’ De (plus) Kweekk(l)as  en er zijn mogelijkheden voor (dreigende) ‘thuiszitters’ om dagdelen of dagen naar de ‘Kweekkas’ te komen, zie Thuiszitters.

We beginnen altijd met een (telefonisch?) gesprek, een (vrijblijvend) intake gesprek om samen te kijken naar de hulpvraag en mogelijke beste weg om uit te proberen. Neem graag vrijblijvend Contact op via het contactformulier, of kom langs, bel, app, mail via Contact.


Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie en persoonlijk advies.

Locatie

IPC Heuvelrug, Gooyerdijk 138a
Doorn, Utrecht, Nederland

Telnr: 06 527 64 717            Email:   joke@ipcheuvelrug.nl of info@ipcheuvelrug.com