Peergroepen: Spelen, leren en ontdekken met peers (ontwikkelingsgelijken)

Wat

Op woensdag- en donderdagmiddag organiseert IPC Heuvelrug rijke middagen in de Kweekkas voor kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid. 

Voor deze kinderen kan het heel prettig zijn  (of zelfs noodzakelijk voor welbevinden en zelfbeeld) om tijd door te brengen met andere kinderen (die wellicht ook het gevoel hebben vanaf een andere planeet hier op aarde geland te zijn 😉) die mogelijk ontwikkelingsgelijken zijn.

In een kleine groep, in een prikkelarme omgeving in en met de natuur (op de boerderij) is er ruimte om peers te ontmoeten en samen te spelen, leren, ontwikkelen of aan de slag te gaan met eigen wensen wat je wilt leren (bijvoorbeeld muziek, programmeren, creatieve projecten, bakken, in de moestuin etc.).

Het doel is een ontspannen samenzijn waar kinderen anderen kunnen treffen ‘die misschien ook net een beetje anders bedraad zijn’ en misschien dezelfde interesses of karaktereigenschappen hebben (zoals bijvoorbeeld een groot rechtvaardigheidsgevoel, een hoge bewustheid, perfectionistisch of kritisch ingesteld, een grote behoefte aan zingeving etc.). Hoe mooi zou het zijn als hier vriendschappen ontstaan. Verbinding en plezier hebben met elkaar is belangrijk, vooral omdat ook vaak sprake is van een net iets andere humor. Maar er is ook ruimte om met complexe uitdagingen aan de slag te gaan of iets nieuws te leren.

 

Wanneer?

Woensdagmiddag 13h30-15h00     6 t/m 8 jaar   +- groep 3 t/m 5

Woensdagmiddag 15h30-17h00     9 t/m 12 jaar +- groep 6 t/m 8

Donderdagmiddag 15h45-17h15     overige groep

Bij meerdere aanmeldingen voor een andere dag of moment zijn er extra groepen mogelijk, laat het graag weten.

De kosten per kind per deelname bedragen € 25,-. Er kan ook voor een 10-rittenkaart gekozen worden a € 225,-. Tarief is inclusief btw, materiaal en drinken.

Hoe?

Interesse in de peermiddagen? Graag spreek ik eerst een keer 1 op 1 met het kind (en/of de ouder(s) erbij) af om elkaar beter te leren kennen. Zo kunnen we ook kijken welke groep het beste past en waar de interesses en behoeften liggen, zodat het programma daar zo goed mogelijk op afgestemd kan worden. Ook kan ik dan rustig de Kweekkas en de boerderij laten zien en onze huisregels uitleggen om de veiligheid voor de kinderen (en dieren) te waarborgen. 

Een intelligentieonderzoek is niet nodig, we gaan wel uit van een duidelijk vermoeden van hoogbegaafdheid omdat het doel o.a. ook juist is tijd door te brengen met ‘peers’ (ontwikkelingsgelijken) en gedeelde interesses en behoefte aan uitdagingen.

Meld je aan voor de peergroepen