De Kweekk(l)as, dagbegeleiding voor (dreigende) hoogbegaafde thuiszitters

& Schaduwbegeleiding

Hoogbegaafde kinderen kunnen door allerlei redenen vastlopen in het schoolsysteem.

Veel (25-40 % - duizenden) thuiszitters zijn hoogbegaafd. Dat is een enorm percentage als je bedenkt dat van de gehele bevolking slechts een paar procent hoogbegaafd is.

De oorzaken kunnen liggen zoals omschreven bij de startpagina Home.

Maar bij deze groep speelt ook vaak mee dat er bijvoorbeeld al langere tijd naar mogelijk verkeerde oplossingen is gezocht (door bijvoorbeeld eerst de hoogbegaafdheid nog niet te herkennen of onvoldoende kennis hierover in beeld te hebben). Soms zijn al diverse scholen, hulpverlening of opvoedpatronen geprobeerd of veel wisselingen geweest. Soms raken ook andere gezinsleden (over)vermoeid door de intense reis (ook door onze systemen) wat ook weer zijn weerslag kan hebben op de ontwikkeling van het kind. Soms is er te weinig (capaci)tijd voor een school om in een (prikkel-volle) klas persoonlijke begeleiding hierin te bieden of lopen 'zorg' en 'onderwijs' en andere omgevingsfactoren (wellicht met onvoldoende afstemming) door elkaar heen. En/of misschien is vertrouwen beschadigd waardoor, zeker bij deze hoog bewuste breinen waar dat extra hard binnen kan komen en vast kan gaan zitten, eerst een andere omgeving en andere mensen nodig zijn om stappen te maken in het herstel van vertrouwen. Zowel vertrouwen in anderen, scholen, mensen om je heen maar ook in je zelfvertrouwen.

 

Voor deze (basisschoolleeftijd) kinderen is er een mogelijkheid om een dag of dagdeel naar de Kweekk(l)as op de onderwijs-zorgboerderij te komen.  

In een prikkelarme omgeving in de Kweekkas gaan we eerst werken aan tot rust komen, herstel en vertrouwen opbouwen. En mogelijk weer wennen aan een structuur (naar de boerderij komen, activiteiten doen, rekening houden met grenzen, leren wat je nodig hebt voor je zelfsturing etc.). Deze plek biedt ook veel mogelijkheden voor bewegen en voor buiten te zijn of leren. Voor leren met, in en over de natuur. Voor eigen ‘rustige oplaad- of werkplekjes’. Zodat je hopelijk ook s’avonds thuis weer heerlijk en voldaan met een rustig hoofd kunt inslapen. Als ‘de basis’ weer ruimte geeft is de volgende stap te gaan oefenen met leren vanuit je intrinsieke motivatie. Uiteindelijk gaan we kijken waar je op langere termijn naar toe wilt om vandaaruit gezamenlijk ook met je extrinsieke motivatie aan de slag te gaan. En oefenen we verschillende leer strategieën en samenwerken met peers (ontwikkelingsgelijken).  Oftewel toe te werken naar plekken buiten de onderwijszorgboerderij om jezelf uiteindelijk weer verder te kunnen ontwikkelen vanuit je eigen rol, waarin jij de leiding neemt en aan kunt geven wat je nodig hebt. 

 

Ook zijn er mogelijkheden voor ‘schaduwbegeleiding’ op school indien er sprake is van mogelijke terugkeer naar school. Voor bijvoorbeeld de transfer te ondersteunen van het geleerde in de kweekklas naar een situatie op school.

Een goede samenwerking en duidelijkheid in rollen (en mogelijk een extra stukje ondersteuning) is van groot belang om de kans van slagen te vergroten.

De leerkracht blijft bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van het onderwijs. De schaduw is verantwoordelijk voor de extra zorg die het kind nodig heeft om het onderwijs te kunnen volgen en kan bijvoorbeeld adviezen meegeven of een inzicht in de (leer)behoefte van de leerling achter bepaald gedrag.

 

In principe werken we met minimale periodes van 9 aaneensluitende weken aan een leerdoel, bij voorkeur tussen de schoolvakanties. Elke periode wordt afgesloten met een korte samenvatting van de activiteiten waaraan gewerkt is en een korte reflectie op de leerling en het leerdoel (of de leerdoelen) daarbij. Er wordt ook gekeken of een volgende periode gewenst is, het leerdoel bijgesteld moet worden, een grotere of andere groep beter aansluit of een andere vervolgstap (bijvoorbeeld - gedeeltelijk - samenwerking met school) nodig is.

Deze begeleiding is mogelijk op een dag (+-08h30-15h00) of dagdeel (08h30/09h00-11h30/12h00 of 11h30/12h00-14h30-15h00) op de dinsdag en/of donderdag. Als er voldoende voortgang is kan er ook gekeken worden of er op de (grotere) woensdaggroep aangesloten kan worden.

 

Er zijn 3 categorieën:

  • Kweekkas Small

Met bijvoorbeeld een grote afstand tot school of dagbesteding, na wellicht lange periode van thuiszitten. Persoonlijke begeleiding, 1 begeleider per kind.  Grote mate van eerst vertrouwen (en veiligheid) opbouwen nodig. Veel begeleiding nodig bij het starten of afmaken van een activiteit. Nog niet in staat om in een groepje te werken. Veel ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld de emotionele ontwikkeling of bepaald gedrag. In de Profielen begaafde leerlingen, Betts&Neihart.pdf  bijvoorbeeld een kind met kenmerken van 'een risicoleerling' of 'een dubbel bijzondere leerling'.

Indicatie kosten per leerling voor 1 dagdeel € 2945,- exclusief btw. Inclusief 9 dagdelen (a 3 uur), inclusief intakegesprek 1 uur, inclusief kort verslag van de activiteiten en een korte reflectie op de leerling, leerdoelen en vervolgadvies aan het einde van de periode.

 

  • Kweekklas Medium

Bijvoorbeeld na recente uitval van school of behoefte aan herstel van vertrouwen. Bijvoorbeeld bij extreme last van prikkels of hooggevoeligheid. Maximaal 3 kinderen per begeleider, zelfstandig werk of in een klein groepje van maximaal 3 kinderen. Grote mate van begeleiding nodig om tot een opdracht te komen en door te zetten. Begeleiding nodig bij de emotionele ontwikkeling of bepaald gedrag. In de Profielen begaafde leerlingen, Betts&Neihart.pdf bijvoorbeeld een kind met kenmerken van 'een uitdagende creatieve leerling' of 'een onderduikende leerling'. 

Indicatie kosten per leerling voor 1 dagdeel € 1550,- exclusief btw. Inclusief 9 dagdelen (a 3 uur), inclusief intakegesprek 1 uur, inclusief kort verslag van de activiteiten en een korte reflectie op de leerling, leerdoelen en vervolgadvies aan het einde van de periode.

 

  • Kweekklas Large

Bijvoorbeeld bij dreigende uitval op school, al dan niet naast school of vanuit bijvoorbeeld een vrijstelling en behoefte aan ontwikkelingsgelijken. Ongeveer (maximaal) 6 kinderen per begeleider. Het kind kan redelijk zelfstandig aan de slag en heeft misschien juist de extra uitdaging nodig. Heeft enige vorm van motivatie. In de Profielen begaafde leerlingen, Betts&Neihart.pdf bijvoorbeeld een kind met kenmerken van 'een aangepaste succesvolle leerling' of 'een zelfsturende autonome leerling'.

Indicatie kosten per leerling voor 1 dagdeel € 850,- exclusief btw. Inclusief 9 dagdelen (a 3 uur), inclusief intakegesprek 1 uur, inclusief kort verslag van de activiteiten en een korte reflectie op de leerling, leerdoelen en vervolgadvies aan het einde van de periode.

 

  • Kweekklas XL

In principe kan deze categorie woensdag meedraaien in de De (plus) Kweekk(l)as. Mocht de woensdag qua dag niet haalbaar zijn kunnen we in overleg kijken naar de mogelijkheden op dinsdag of donderdag.

 

Afhankelijk van de situatie overleggen we en gaan we graag gezamenlijk op zoek naar de mogelijkheden van financiering. Vaak is dit maatwerk en in de wetgeving wellicht een grijs gebied tussen 'zorg' en 'onderwijs'.  Wellicht is iets mogelijk vanuit de school waar de leerling staat ingeschreven vanuit de passend onderwijs gelden, via de ouders zelf particulier, of misschien een combinatie daarvan. Afhankelijk van de situatie en regio kan het samenwerkingsverband passend onderwijs wellicht iets betekenen of zijn er misschien mogelijkheden vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) of andere bijdrage van de gemeente, bijvoorbeeld een maatwerkcontract (vanuit de Jeugdwet of de wet Passend Onderwijs). 

En wellicht behoort ook een onderwijs zorg arrangement (OZA)tot de mogelijkheden. 

 

Een (recent) intelligentieonderzoek is geen vereiste, een sterk vermoeden of zichtbare kenmerken van hoogbegaafdheid is voldoende. Bij het werken met de kinderen kunnen wij ook meerbegaafdheid signaleren.

 

Neem contact op voor een intakegesprek of over de mogelijkheden en beschikbare plekken: info@ipcheuvelrug.com