Wie is Joke

Toen zo’n 10 jaar geleden mijn eigen kinderen naar school gingen begon ik mij te verwonderen over hoe ontwikkeling en welbevinden van grote invloed op elkaar kan zijn en over de geringe kennis over (kenmerken van) hoogbegaafdheid die op sommige scholen nog aanwezig is. En wat een eenzame zoek- en puzzeltocht als ouder het kan zijn je weg te vinden naar een fijne ontwikkeling voor je kinderen en passend onderwijs. En wat zijn kinderen een mooie spiegel voor je eigen puzzelstukken. Ik ging mij als vrijwilliger inzetten op school en later ook in de ondersteuningsplanraad bij het passend onderwijs. Eigenlijk bleef ik tegen dezelfde verwondering aanlopen van nog veel onbekendheid over en geringe kennis van (kenmerken van) hoogbegaafdheid en beperkt (of niet dichtbij) onderwijsaanbod (of verbinding met ontwikkelingsgelijken).

Toen ik meer ouders zag worstelen en daar meer mensen over sprak ontstond het idee om ‘HB Connect Heuvelrug’ lokaal op te zetten om ouders in de buurt bij elkaar te brengen en kennis en tips te delen. Na een loopbaantraining kwam ik erachter dat het onderwerp mij nog steeds erg boeit en ik mij meer in dit onderwerp wil verdiepen. Van daaruit (of eigenlijk vanuit advies vanuit het veld) ben ik de ECHA (European Counselor for High Ablity’s)  Echanetwerk nederland opleiding gaan volgen. Hoogbegaafdheid blijft een abstract begrip waarover vele meningen in de rondte gaan, en ik wilde vanuit een zo neutraal mogelijke, wetenschappelijke benadering op onderzoek en te werk gaan. Ook is het via deze route heel fijn de kennis (en ervaringen in het werkveld) ook wereldwijd te kunnen blijven volgen en delen. Na de afronding van de ECHA opleiding mocht ik een aantal maanden invallen op een voorziening voor ‘hoogbegaafden met een dubbele bijzonderheid en onbegrepen gedrag’. Wat een geweldige kinderen en boeiende breinen!

Door de begeleiding die ik mag doen in de 'plusklassen' (of 'ploeterklassen' - goede benamingen vinden voor de term hoogbegaafdheid of begeleidingsgroepjes blijft een uitdaging) leer ik nog elke dag over deze diverse groep met veel plezier bij.

 

 

 

’The purpose of life is to discover your gift,

The work of life is to develop it,

The meaning of life is to give your gift away’

Als er kinderen (volwassenen trouwens soms ook) op de boerderij zijn zie ik daar zoveel mooie, leerzame inzet bij ontstaan ook door de combinatie met de ‘bewegingsruimte’, de plek en de natuur. Toen wist ik het helemaal, het is zo ontzettend leuk en waardevol met deze doelgroep te mogen werken. Ik wil graag nog meer kinderen (en hun gezinnen) helpen, mijn kennis delen, en ook anderen ruimte bieden op de heerlijk fijne plek zich te mogen ontwikkelen en groeien. Mijn visie is hoe vroeger je al op jongere leeftijd kunt ondersteunen hoe meer problemen (uitdagingen) je op latere leeftijd kunt voorkomen.

Op deze hele fijne plek (in de Kweekkas op de biologische boerderij) help ik je graag (als ECHA specialist ) in de natuur om samen op zoek te gaan naar je talenten en hoe die in te zetten om fijner door het leven te kunnen gaan.

De bedrijfsnaam IPC Heuvelrug staat oorspronkelijk voor ‘Idea in Progress Connector’. Waar ideeën (of problemen) onmogelijk lijken, ga ik aan en vind ik het leuk de juiste mensen (liefst lokaal, op de Heuvelrug) uit mijn grote netwerk te betrekken en verbinden om samen complexe plannen tot realiteit te brengen en uitdagingen onderweg op te lossen. Je zou dit ook kunnen vertalen naar het hoogbegaafde kind dat in zijn of haar jeugd talenten ontdekt en zich ontwikkelt (in Progress – ‘discover your gift’) of misschien even vastloopt in die ontwikkeling. En uiteindelijk op reis wil naar vaak een stuk zingeving, waar je je talenten in kunt en wilt toepassen (your Idea – ‘develop your gift’). Graag ondersteun ik daarin als ‘Verbinder’ om die talenten te helpen ontdekken en te oefenen om die op een fijne manier te kunnen ontwikkelen (Connector – ‘give your gift away’). Maar bijvoorbeeld ook om samen met jou een weg te vinden hoe jij op langere termijn naar jouw gewenste idee kunt toewerken, al dan niet ‘door allerlei gecreëerde systemen’ heen. Of als verbinder tussen jou en je omgeving (school, gezin, vrienden) om zo goed mogelijk gezamenlijk jou naar jouw idee toe te ondersteunen.

 

I Progress Cultivation, cultiveren staat voor tot ontwikkeling brengen, voor kweken, bouwen, bevorderen, de grond bewerken, vruchtbaar maken, klaarmaken voor groei en met zorg onderhouden. Iets wat al 100 jaar op natuurlijke wijze op deze plek plaatsvindt, nu aangevuld in deze andere vorm.

IPC is ook een ‘knipoog’ naar het ‘International Primary Curriculum’. Een internationaal (basisschool) onderwijsprogramma waarbij (visueel) gewerkt wordt vanuit een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken, in onderlinge verbondenheid, aan bod komen. Leerlingen werken aan leerdoelen, leren verbanden te zien, te onderzoeken en te denken vanuit verschillende invalshoeken. De leerkracht coacht. Een manier van leren (topdown, liefst met complexe realistische thema’s) die vaak voor kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid ook fijn is.

Binnenkort stelt ons team hier zich ook graag aan je voor.