Links naar meer informatie

Mogelijk vind u hier meer interessante informatie, activiteiten of initiatieven rondom hoogbegaafdheid

Onderpresteren

Onderpresteren (onder het eigen niveau presteren) komt relatief vaak voor bij kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid.
Wat zijn effectieve manieren om onderpresteren aan te pakken?(alhoewel vanuit onderzoek meer direct effect op welzijn dan op prestaties):
* zo vroeg mogelijk voorkomen
* positieve relatie tussen leraar en leerling
* mentor die persoonlijke ondersteuning biedt
* differentiatie bieden aan leerling
* Eén-op-één-onderwijs

Wil je meer weten? zie de brochure:
https://www.kenniscentrumhb.nl/wp-content/uploads/2023/06/Themabrochure-4-Onderpresteren.pdf

Voor de hele uitleg of meer informatie:
https://www.kenniscentrumhb.nl/kennisbank/registratie-webinar-onderpresteren/